DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 787
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 94ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 92ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 90ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดเมืองสาตร 88ทอง4 
5  โรงเรียนพุทธิโศภน 86ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 85ทอง6 
7  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 84ทอง7 
8  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 82ทอง8 
9  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 80ทอง9 
10  โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 80ทอง9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน