DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 770
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 98ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 67.01ทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 65.13ทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 61.98ทองแดง4 
5  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 60.92ทองแดง5 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน