DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 766
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 98ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 90.1ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 75.8เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 71.79เงิน4 
5  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 68.1ทองแดง5 
6  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 65.25ทองแดง6 
7  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 64.25ทองแดง7 
8  โรงเรียนพุทธิโศภน 63.42ทองแดง8 
9  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 62.51ทองแดง9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน