DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 764
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 88ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 86ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านดอนปิน 84ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 82ทอง4 
5  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 78เงิน5 
6  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 75เงิน6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน