DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 763
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 91ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 87.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 87ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 83.5ทอง4 
5  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 83ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 80.5ทอง6 
7  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 80ทอง7 
8  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 80ทอง7 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน