DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 762
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 82ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 77เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 72เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 71เงิน4 
5  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 68ทองแดง5 
6  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 62ทองแดง6 
7  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 57เข้าร่วม7 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน