DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 761
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 87ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 86ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 83ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านดอนปิน 80ทอง4 
5  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 80ทอง4 
6  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 52เข้าร่วม5 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน