DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 759
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 93ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 90ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 86.6ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 85ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 83ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 82ทอง6 
7  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 79เงิน7 
8  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 78.6เงิน8 
9  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 73เงิน9 
10  โรงเรียนบ้านออนหลวย 69.3ทองแดง10 
11  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 66ทองแดง11 
12  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 63.3ทองแดง12 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน