DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 752
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 89ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 87ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 85ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 82.33ทอง4 
5  โรงเรียนวัดดอนจั่น 76.33เงิน5 
6  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 74.66เงิน6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน