DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 741
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนชลประทานผาแตก 93ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านดอนปิน 90ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 86ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 85ทอง4 
5  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 85ทอง4 
6  โรงเรียนบ้านป่าป้อง 82ทอง5 
7  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 82ทอง5 
8  โรงเรียนวัดห้วยทราย 82ทอง5 
9  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 80ทอง6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน