DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 740
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 92ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 90ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 89ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 88ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 87ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 87ทอง5 
7  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 87ทอง5 
8  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 85ทอง6 
9  โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 82ทอง7 
10  โรงเรียนบ้านออนกลาง 81ทอง8 
11  โรงเรียนบ้านออนหลวย 81ทอง8 
12  โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 80ทอง9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน