DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 737
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 86ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 85ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านออนหลวย 84ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนพุทธิโศภน 83.5ทอง4 
5  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 83ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 82ทอง6 
7  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 80ทอง7 
8  โรงเรียนวัดดอนชัย 0เข้าร่วม8 
9  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 0เข้าร่วม8 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน