DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 736
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนพุทธิโศภน 90ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 89.3ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 87ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 85ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 85ทอง4 
6  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 84ทอง5 
7  โรงเรียนวัดห้วยทราย 82ทอง6 
8  โรงเรียนบ้านออนหลวย 80ทอง7 
9  โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 78เงิน8 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน