DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 732
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 90ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 85ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 82ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 82ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
5  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 75เงิน4 
6  โรงเรียนชลประทานผาแตก 73เงิน5 
7  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 70เงิน6 
8  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 70เงิน6 
9  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 70เงิน6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน