DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 731
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 80ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 75เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 73เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 72เงิน4 
5  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 70เงิน5 
6  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 70เงิน5 
7  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 0เข้าร่วม6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน