DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 721
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 96ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 92ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 90ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน