DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รหัสกิจกรรม : 703
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 96.75ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 92.25ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 90.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 88.5ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 87ทอง5 
6  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 80.66ทอง6 
7  โรงเรียนวัดห้วยทราย 78.75เงิน7 
8  โรงเรียนบ้านป่าป้อง 78.5เงิน8 
9  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 77.25เงิน9 
10  โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น 76.5เงิน10 
11  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 76เงิน11 
12  โรงเรียนวัดขะจาว 70.25เงิน12 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน