DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รหัสกิจกรรม : 702
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 95ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดดอนชัย 93ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 92ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 90ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 88ทอง5 
6  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 87ทอง6 
7  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 85ทอง7 
8  โรงเรียนท่าศาลา 79เงิน8 
9  โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ 78เงิน9 
10  โรงเรียนบ้านปางแดง 77เงิน10 
11  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 76เงิน11 
12  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 75เงิน12 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน