DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 007
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 80ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 76.5เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านป่าป้อง 75เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 73เงิน4 
5  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 68.5ทองแดง5 
6  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 65ทองแดง6 
7  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 61ทองแดง7 
8  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 60ทองแดง8 
9  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 55.5เข้าร่วม9 
10  โรงเรียนบ้านบวกค้าง 55เข้าร่วม10 
11  โรงเรียนพุทธิโศภน 50เข้าร่วม11 
12  โรงเรียนวัดเปาสามขา 44เข้าร่วม12 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน