DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 605
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 82.33ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 82ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนทาเหนือวิทยา 80.66ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนชลประทานผาแตก 80ทอง4 
5  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 80ทอง4 
6  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 78เงิน5 
7  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 76เงิน6 
8  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 75.6เงิน7 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน