DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 604
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 91.33ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 89ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 87ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนพุทธิโศภน 86.33ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านป่าขุย 85.67ทอง5 
6  โรงเรียนแม่คือวิทยา 83.33ทอง6 
7  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 82.67ทอง7 
8  โรงเรียนวัดขะจาว 81ทอง8 
9  โรงเรียนวัดเปาสามขา 81ทอง8 
10  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 80.33ทอง9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน