DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 603
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 81.33ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 78.66เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 77.66เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 0เข้าร่วม4 
5  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 0เข้าร่วม4 
6  โรงเรียนวัดดอนจั่น 0เข้าร่วม4 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน