DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 602
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 85.33ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 84.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 84ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดขะจาว 83ทอง4 
5  โรงเรียนวัดเสาหิน 82.33ทอง5 
6  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 81.67ทอง6 
7  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 81ทอง7 
8  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 77.33เงิน8 
9  โรงเรียนศรีเนห์รู 0เข้าร่วม9 
10  โรงเรียนวัดดอนชัย 0เข้าร่วม9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน