DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 051
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 85ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 82ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 78เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 74เงิน4 
5  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 72เงิน5 
6  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 70เงิน6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน