DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 047
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 84ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 81.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนชลประทานผาแตก 61.67ทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 50เข้าร่วม4 
5  โรงเรียนบ้านดอนปิน 50เข้าร่วม4 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน