DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 046
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 86.33ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 82.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนพุทธิโศภน 81.66ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดห้วยทราย 76.66เงิน4 
5  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 73.66เงิน5 
6  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 72.66เงิน6 
7  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 66.33ทองแดง7 
8  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 65.33ทองแดง8 
9  โรงเรียนบ้านออนหลวย 50เข้าร่วม9 
10  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 50เข้าร่วม9 
11  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 50เข้าร่วม9 
12  โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 50เข้าร่วม9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน