DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 395
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านดอนปิน 92ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 85.6ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 82.4ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 71.6เงิน4 
5  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 71เงิน5 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน