DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 038
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านดอนปิน 90.25ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 87.75ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 87.25ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 81.25ทอง4 
5  โรงเรียนทาเหนือวิทยา 80.5ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านบวกค้าง 80.5ทอง5 
7  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 80ทอง6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน