DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 376
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 89.8ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดเปาสามขา 81.6ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 81.4ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนพุทธิโศภน 80.4ทอง4 
5  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 78.6เงิน5 
6  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 74.4เงิน6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน