DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 374
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนชลประทานผาแตก 86ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 83ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนแม่คือวิทยา 81ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 79เงิน4 
5  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 79เงิน4 
6  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 78เงิน5 
7  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 73เงิน6 
8  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 71เงิน7 
9  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 63ทองแดง8 
10  โรงเรียนวัดดอนจั่น 0เข้าร่วม9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน