DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 372
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 93ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 83.65ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนพุทธิโศภน 82.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 80ทอง4 
5  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 78.67เงิน5 
6  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 78.33เงิน6 
7  โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 77เงิน7 
8  โรงเรียนวัดดอนชัย 76เงิน8 
9  โรงเรียนวัดเมืองสาตร 74เงิน9 
10  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 74เงิน9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน