DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 371
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 92ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนชลประทานผาแตก 91ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนทาเหนือวิทยา 89ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 83ทอง4 
5  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 81.5ทอง5 
6  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 81ทอง6 
7  โรงเรียนวัดล้านตอง 80ทอง7 
8  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 77เงิน8 
9  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 73เงิน9 
10  โรงเรียนวัดดอนจั่น 0เข้าร่วม10 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน