DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 370
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 93ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 92.66ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 92ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนพุทธิโศภน 90.33ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 89ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 85.66ทอง6 
7  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 84ทอง7 
8  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 81.33ทอง8 
9  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 79.33เงิน9 
10  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 77เงิน10 
11  โรงเรียนวัดดอนชัย 75.66เงิน11 
12  โรงเรียนบ้านออนหลวย 74.66เงิน12 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน