DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 037
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 92.75ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 92.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านออนหลวย 88.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 85.25ทอง4 
5  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 84.5ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 83.25ทอง6 
7  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 83ทอง7 
8  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 82ทอง8 
9  โรงเรียนชลประทานผาแตก 81.75ทอง9 
10  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 81.5ทอง10 
11  โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 80ทอง11 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน