DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 036
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 80ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดห้วยทราย 76เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 75เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 73เงิน4 
5  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 73เงิน4 
6  โรงเรียนชลประทานผาแตก 70เงิน5 
7  โรงเรียนวัดล้านตอง 68ทองแดง6 
8  โรงเรียนแม่คือวิทยา 65ทองแดง7 
9  โรงเรียนทาเหนือวิทยา 64ทองแดง8 
10  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 64ทองแดง8 
11  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 59เข้าร่วม9 
12  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 57เข้าร่วม10 
13  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 55เข้าร่วม11 
14  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 54เข้าร่วม12 
15  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 49เข้าร่วม13 
16  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 49เข้าร่วม13 
17  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 49เข้าร่วม13 
18  โรงเรียนบ้านป่าป้อง 45เข้าร่วม14 
19  โรงเรียนบ้านดอนปิน 41เข้าร่วม15 
20  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 30เข้าร่วม16 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน