DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 353
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 87ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 82ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 80ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 78เงิน4 
5  โรงเรียนวัดล้านตอง 75เงิน5 
6  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 69ทองแดง6 
7  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 63ทองแดง7 
8  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 0เข้าร่วม8 
9  โรงเรียนวัดดอนจั่น 0เข้าร่วม8 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน