DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 352
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดเสาหิน 90.66ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 86.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 84.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 81.33ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านออนหลวย 77.33เงิน5 
6  โรงเรียนวัดเปาสามขา 75.66เงิน6 
7  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 75เงิน7 
8  โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 75เงิน7 
9  โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ 72.66เงิน8 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน