DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 335
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 89ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดล้านตอง 86ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 86ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
4  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 85ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
5  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 83ทอง4 
6  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 79เงิน5 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน