DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 312
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 92ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 91ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 87ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนท่าศาลา 85ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านดอนปิน 79เงิน5 
6  โรงเรียนแม่คือวิทยา 78เงิน6 
7  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 76เงิน7 
8  โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 75เงิน8 
9  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 73เงิน9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน