DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 311
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 93ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 90ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนแม่คือวิทยา 89ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดดอนจั่น 87ทอง4 
5  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 77เงิน5 
6  โรงเรียนบ้านดอนปิน 75เงิน6 
7  โรงเรียนท่าศาลา 73เงิน7 
8  โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 68ทองแดง8 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน