DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 310
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดดอนจั่น 96ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านดอนปิน 94ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 79เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 77เงิน4 
5  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 75เงิน5 
6  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 68ทองแดง6 
7  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 67ทองแดง7 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน