DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 031
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 88ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 82ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 81ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 76เงิน4 
5  โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 76เงิน4 
6  โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 75เงิน5 
7  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 73เงิน6 
8  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 70เงิน7 
9  โรงเรียนบ้านออนกลาง 69ทองแดง8 
10  โรงเรียนบ้านดอนปิน 68ทองแดง9 
11  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 68ทองแดง9 
12  โรงเรียนวัดห้วยทราย 61ทองแดง10 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน