DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 308
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 96ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 93ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนแม่คือวิทยา 90ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 87ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 79เงิน5 
6  โรงเรียนบ้านดอนปิน 77เงิน6 
7  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 68ทองแดง7 
8  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 68ทองแดง7 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน