DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 307
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนพุทธิโศภน 94ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 90ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 79เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 77เงิน4 
5  โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 75เงิน5 
6  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 67ทองแดง6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน