DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 030
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 88ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 87.67ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 87ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 86.33ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 86ทอง5 
6  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 86ทอง5 
7  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 84ทอง6 
8  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 83ทอง7 
9  โรงเรียนบ้านออนหลวย 83ทอง7 
10  โรงเรียนพุทธิโศภน 82ทอง8 
11  โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 81ทอง9 
12  โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 61ทองแดง10 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน