DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 029
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 92ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 88.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 85ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 80ทอง4 
5  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 75เงิน5 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน