DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 028
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 92ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 89ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 85ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 82ทอง4 
5  โรงเรียนวัดขะจาว 80ทอง5 
6  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 78เงิน6 
7  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 76เงิน7 
8  โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 74เงิน8 
9  โรงเรียนพุทธิโศภน 72เงิน9 
10  โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 68ทองแดง10 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน