DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 271
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 92ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนแม่คือวิทยา 79เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านดอนปิน 78เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 68ทองแดง4 
5  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 67ทองแดง5 
6  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 66ทองแดง6 
7  โรงเรียนวัดห้วยทราย 65ทองแดง7 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน