DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 269
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 96ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 93ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 88ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 79เงิน4 
5  โรงเรียนบ้านดอนปิน 77เงิน5 
6  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 76เงิน6 
7  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 75เงิน7 
8  โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 74เงิน8 
9  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 68ทองแดง9 
10  โรงเรียนพุทธิโศภน 66ทองแดง10 
11  โรงเรียนวัดเปาสามขา 65ทองแดง11 
12  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 64ทองแดง12 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน