DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 268
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 97ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 94ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนท่าศาลา 90ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 79เงิน4 
5  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 78เงิน5 
6  โรงเรียนวัดทรายมูล 77เงิน6 
7  โรงเรียนพุทธิโศภน 76เงิน7 
8  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 68ทองแดง8 
9  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 67ทองแดง9 
10  โรงเรียนวัดเปาสามขา 66ทองแดง10 
11  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 65ทองแดง11 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน